پنجمین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان، نوجوانان و نابینایان : داوران \
داوران
ارسال شده در 16/06/23

در پنجمین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی، داوری مقدماتی آثار ارسالی را کتابداران نابینای کتابخانه‌ی ملی ایران بر عهده گرفته‌اند. داوری نهایی این جشنواره را تعدادی از نویسندگان مطرح و هنرمندان عزیز در زمینه‌ی گویندگی انجام خواهند داد.سرپرستی هیئت داوران این جشنواره را آقای مصطفی رحماندوست پذیرفته‌اند.