پنجمین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان، نوجوانان و نابینایان : ارکان جشنواره \
ارکان جشنواره
ارسال شده در 17/07/15

۱-رییس شورای سیاست‌گذاری جشنواره:

بیژن پورمند مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ و رییس فرهنگ‌سرای فردوس

۲-شورای سیاست‌گذاری:

رضا شهرابی مدیر کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا آزادی نژاد معاون آفرینش و اجرای مراکز فرهنگ هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

فرداد محمدی معاون توسعه و برنامه ریزی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

محسن نورحسینی معاون مالی و اداری مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

حسن آذری رییس کتابخانه فردوس عضو شورای سیاست گذاری

گیتی احمدی رئیس واحد روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

۳-دبیر جشنواره:

حسن آذری رییس کتابخانه فردوس

۴- کارگروه اجرایی و محتوایی

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۵- هیئت داوران

اسامی هیئت داوران متعاقبا اعلام خواهد شد

۶- کار گروه اطلاع‌رسانی و تبلیغات

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۷- کارگروه پشتیبانی و جلب مشارکت

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.
نظرات غیرفعال است.