پنجمین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان، نوجوانان و نابینایان : اهداف جشنواره \
اهداف جشنواره
ارسال شده در 15/02/19

‘هدف اصلی ”جشنواره تولید کتاب‌های صوتی” ایجاد کتابخانه صوتی برای کودکان و نوجوانان ، بویژه کودکان و نوجوانان نابینا و امکان دسترسی به فایل‌های صوتی این کتاب‌ها از هر مکان و در هر زمان است. دومین هدف این برنامه ایجاد مرکزی مرجع، جهت جمع‌آوری و نشر افسانه‌ها، متل‌ها و قصه‌های ایرانی با گویش‌ها و زبان‌های محلی است.
ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان و اشاعه ی فرهنگ مهربانی با هم‌نوعان،از اهداف دیگر جشنواره است.
برای شرکت در جشنواره تولید کتاب‌های صوتی، یک یا هر تعداد کتاب مناسب کودکان و نوجوانان را انتخاب کرده و آن کتاب را با صدای خود بازخوانی و ضبط کنید. سپس فایل ضبط شده را برای ما ارسال فرمائید.
بر اساس قواعد کتابداری ،برای گوینده کتاب صوتی ،برگه ی شناسه ایجاد می شود.یعنی شما می توانید با صرف هزینه ای ناچیز و تنها با خرید یک میکروفون ضبط صدا،پدید آورنده کتاب صوتی شده، نام خود را در میان پدید آورندگان کتاب‌های صوتی قرار داده وصدای خود را جاودانه کنید.