هفتمین جشنواره مجازی کتاب‌خوانی: ارکان جشنواره
ارکان جشنواره
ارسال شده در ۹۵/۰۴/۲۸

۱-رییس شورای سیاست‌گذاری جشنواره:

بیژن پورمند مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ و رییس فرهنگ‌سرای فردوس

۲-شورای سیاست‌گذاری:

ایمان کرد رییس اداره امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران عضو شورای سیاست‌گذاری

محمدرضا آزادی نژاد معاون آفرینش و اجرای مراکز فرهنگ هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

فرداد محمدی معاون توسعه و برنامه ریزی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

سید محسن نور حسینی معاون مالی و اداری مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

حسن آذری رییس کتابخانه فردوس عضو شورای سیاست گذاری

گیتی احمدی رییس واحد روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ عضو شورای سیاست‌گذاری

۳-دبیر جشنواره:

حسن آذری رییس کتابخانه فردوس

۴- کارگروه اجرایی و محتوایی

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۵- هیئت داوران

مصطفی رحماندوست؛ سرپرست هیئت داوران

۶- کار گروه اطلاع‌رسانی و تبلیغات

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۷- کارگروه پشتیبانی و جلب مشارکت

اسامی اعضاء این کارگروه متعاقبا اعلام خواهد شد.