هفتمین جشنواره مجازی کتاب‌خوانی: اهداف جشنواره
اهداف جشنواره
ارسال شده در ۹۴/۰۴/۱۹

اهداف برنامه

«جشنواره‌ی مجازی کتاب‌خوانی » با هدف نگرش عمیق‌تر به ارزش‌های مذهبی، ملی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و همچنین هدایت خوانندگان به تفکر تحلیلی برگزار می‌شود. اهم اهداف این جشنواره عبارتند از:

۱٫    گسترش فرهنگ عادت به مطالعه؛

۲٫    معرفی غیرمستقیم آثار فاخر در حوزه رمان و داستان؛

۳٫    تغییر گرایش مخاطب از سوی آثار سطحی به سمت آثار عمیق؛

۴٫    استفاده مفید از فضای مجازی حول موضوعات فرهنگی و هنری؛

۵٫    درگیر کردن مخاطبین و فعالان فضاهای مجازی در جهت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی؛

۶٫    ترویج اهداف کلان فرهنگی که سرلوحه ی برنامه های سازمان فرهنگی و هنری نیز قرار دارد؛ از جمله گسترش ارزش هایی مانند تکریم زندگی، هم‌دلی و مهربانی، صلح، دوستی و عشق، اهمیت به نهاد خانواده، اهمیت مشارکت و همبستگی اجتماعی و…در قالب رمان.

لزوم اجرای جشواره:

در بین شیوه‌های بیان هنری آن چیزی که در مجموع، بیشتر جامع شرایط گوناگون هست، رمان است.(مقام معظم رهبری)

عادت به مطالعه در بین افراد جامعه یکی از معیارهای توسعه‌ی فرهنگی است. در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که هدف از ترغیب و تشویق به مطالعه و ایجاد انگیزه ی کتاب‌خوانی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که هدف بالقوه‌ی  ترغیب به کتاب‌خوانی پرورش و رشد خلاقیت و ابتکار و قوه تفکر و نقادی است.

واقعیت ها نشان از آن دارد که به دلیل گذار جامعه‌ی ایران از یک جامعه سنتی به یک جامعه‌ی مدرن و همچنین گسترش ارتباطات و تعامل بسیار با جهان، مناسبات فرهنگی جدیدی در حال شکل گیری است که نیازمند سامان‌دهی جدی آن وجود دارد. مشارکت اجتماعی و سیاسی، احترام به حقوق شهروندی، حفظ ارزش‌های ملی و مذهبی همگی در گرو آموزش و آگاهی دادن به شهروندان است. بخش زیادی از این مهم از طریق عادت به مطالعه قابل دست‌یابی است.

بسیاری از معضلات جامعه مخصوصاً در نسل های جوان‌تر، تأثیر پذیرفتن از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی است. بسیار طبیعی است که  جوانان به دلیل خصلت ماجراجویی و هیجان‌طلبی همواره به دنبال تجربه کردن محیط‌ها و ماجراهای تازه هستند. در این میان فعالان و نهادهای فعال در حوزه‌ی فرهنگ می بایست خلاءهای موجود در فضای ارتباطی و شبکه های مجازی را با ایده ها و خلاقیت های نو پر کنند. سرعت تحولات در این حوزه به اندازه ای زیاد است که هر دقیقه‌ی آن می تواند بهای سنگینی برای حفظ فرهنگ و اندیشه ها و ارزش های مذهبی و ملی ما داشته باشد. از این جهت فراهم ساختن شرایطی که مخاطبان این فضا بتوانند قدرت تفکر انتقادی خود را گسترش بدهند و در مقابل آسیب‌های فرهنگی واکسینه شوند بسیار حایز اهمیت است. نتیجه آنکه عادت به مطالعه علاوه بر گسترش ارزش‌ها ی جامعه  می تواند جنبه پیشگیری از ورود ارزش‌های نادرست را هم از طریق گسترش قوه نقادی ایفا کند. با توجه به اهمیت موضوع بدیهی است که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با توجه به گستره ی نفوذ فرهنگی و اجتماعی خود در شهر تهران و با توجه به دارا بودن زیرساختهای فیزیکی و فعالیت های بسیار در حوزه گسترش فرهنگ مطالعه از طریق ایجاد شبکه های مدرن کتابخانه ای در سرتاسر شهر تهران، گام‌های تازه‌ای در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در فضای مجازی نیز بردارد.